Menu Close

Technologie które określą przyszłość człowieka

Raymond Kurzweil przewiduje że trzy technologie określą naszą przyszłość

W ciągu ostatnich kilku dekad, rewolucja cyfrowa zmieniła niemal każdy aspekt naszego życia. Tempo postępu technologii komputerowych przyspiesza. Dzisiaj, komputery i sieci są w prawie każdej branży i domu na całym świecie. Wielu obserwatorów zauważyło po raz pierwszy to przyspieszenie wraz z  pojawieniem się nowoczesnych mikroprocesorów, ale zgodnie z tezą Kurzweil’a postawioną w jego książce „Singularity Is Near” (ang. Osobliwość jest blisko), możemy znaleźć szereg bardzo podobnych tendencji w innych dziedzinach. Zgodnie z prawem Kurzweil’a przyspieszającego zwrotu, postęp technologiczny posuwa się do przodu w tempie wykładniczym, szczególnie w zakresie technologii informacyjnych. Znaczy to, że najlepsze narzędzia pomagają nam tworzyć jeszcze lepsze narzędzia dnia jutrzejszego, napędzając przyspieszenie technologiczne. Jednak nasze mózgi mają tendencję do przewidywania przyszłości liniowo zamiast wykładniczo. Nadchodzące więc lata przyniosą bardziej wydajne technologie znacznie szybciej niż możemy to sobie wyobrazić. Ponieważ tempo rozwoju technologicznego nadal przyspiesza w tempie wykładniczym, to nowe zaskakujące nas, rewolucyjne i gwałtowne zmiany są przed nami. Zdaniem Kurzweila trzy obszary technologiczne są gotowe, by zmienić nasz świat w bieżącym stuleciu.

Genetyka, Nanotechnologia i Robotyka
Spośród wszystkich technologii będących na fali wykładniczego postępu, Kurzweil identyfikuje genetykę, nanotechnologię i robotykę jako trzy nakładające się rewolucje, które zdefiniują nasze życie w nadchodzących dziesięcioleciach. W czym te technologie są tak rewolucyjne?

– Rewolucja genetyki pozwoli na przeprogramowanie naszej biologii,
– Rewolucja nanotechnologia pozwoli na manipulację materią w skali atomowej i molekularnej,
– Rewolucja robotyki pozwoli na stworzenie wyższej inteligencji aniżeli ludzka, pochodzenia niebiologicznego.

Chociaż genetyka, nanotechnologia i robotyka osiągną swoje szczyty w różnych okresach w ciągu dziesięcioleci, to doświadczamy już obecnie w jakimś stopniu postępu wszystkich trzech. Każdy z nich jest sam w sobie potężny, ale ich zbieżność będzie wyjątkowa. Kurzweil pisał o tych pomysłach w „Singularity is Near” ponad dziesięć lat temu. Rzućmy okiem na to, co dzisiaj dzieje się w każdej z tych dziedzin, a czego możemy spodziewać się w przyszłości.

Rewolucja Genetyki: “Skrzyżowanie  Informacji i Biologii”
“Poprzez zrozumienie procesów informacyjnych stanowiących podstawę życia, zaczynamy uczyć się przeprogramować naszą biologię, tak by osiągnąć wirtualną eliminację chorób, dynamiczny rozwój potencjału ludzkiego i radykalne przedłużenie życia.” – Ray Kurzweil, „Singularity Is Near”. “Przeprogramowywaliśmy” nasze środowisko prawie tak długo, jak ludzie żyją na naszej planecie. Teraz mamy wystarczającą ilość wiedzy o tym, jak działa nasze ciało by rozpocząć zwalczanie chorób i starzenie się u ich genetycznych i komórkowych korzeni.

Biotechnologia Dziś
Przewidywaliśmy rosnące znaczenie inżynierii genetycznej już od wielu lat. W 1975 roku Podczas Konferencji Asilomar dyskutowano etykę inżynierii genetycznej. Od tego czasu poczyniliśmy znaczne postępy zarówno w pracach laboratoryjnych, jak i w uprawach genetycznie zmodyfikowanych roślin, które są już powszechne (choć kontrowersyjne). Od czasu zakończenia „Human Genome Project” w 2003 roku poczynione zostały ogromne postępy w odczytywaniu, zapisywaniu i modyfikowaniu naszych własnych DNA. Teraz przeprogramowujemy kody życia począwszy od bakterii po zwierzęta, a być może i wkrótce, po ludzi. Pytania “jak”, “kiedy” i “dlaczego” są nadal w inżynierii genetycznej wciąż dyskutowane, ale jej tempo rozwoju przyspiesza. Wiele wyzwań nadal trzeba pokonać, nim nowe technologie będą powszechnie stosowane na ludziach, ale możliwości są niesamowite. Możemy tylko przypuszczać, że prędkość postępu nadal będzie przyspieszać. Wynik dziwi? Kurzweil uważa, że większość chorób będzie uleczalna, a proces starzenia zostanie spowolniony lub nawet ulegnie odwróceniu w nadchodzących dziesięcioleciach.

Rewolucja Nanotechnologii: “Skrzyżowanie Informacji i fizycznego świata”
“Nanotechnologia dała nam narzędzia … pudełko z zabawkami do wyjątkowej gry z atomami i cząsteczkami przyrody. Wszystko jest z nich wykonane … możliwości tworzenia nowych rzeczy wydają się nieograniczone.”
Laureat nagrody Nobla Horst Störmer

Wiele osób lokalizuje w 1959r. narodziny koncepcyjnej nanotechnologii wraz z wypowiedzią Richarda Feynmana: “There’s Plenty of Room at the Bottom” (Jest dużo miejsca na dole), gdzie Feynman opisał “głębokie implikacje konstruowania maszyn na poziomie atomów.” Stało się to możliwe, gdy wynaleziono w 1981r. tunelowy mikroskop skaningowy, który rozpoczął na dobre rozwój nanotechnologii. Kurzweil twierdzi, że bez względu na to, jak skutecznie będziemy dostrajać naszą biologię na bazie DNA, to i tak nie będzie pasować do tego, co będziemy w stanie zaprojektować manipulując materią na poziomie molekularnym i atomowym. Nanotechnologia – jak twierdzi Kurzweil, pozwoli nam zaprojektować i odbudować “cząsteczka po cząsteczce, nasze ciała i umysły świata, w którym żyjemy.”

Nanotechnologia Dziś
Chociaż możemy już zobaczyć dowody istnienia „rewolucji genetyki” w wiadomościach i w naszym codziennym życiu, to dla większości ludzi, nanotechnologia może nadal wydawać się „science fiction”. W codziennym życiu używamy już jednak produktów, które korzystają z nanotechnologii. Należą do nich filtry przeciwsłoneczne, odzież, farby, samochody i wiele innych materiałów. Dzięki nanotechnologii możliwa jest rewolucja cyfrowa poprzez zastosowanie nowych metod pozwalających na produkcje mikroprocesorów w nanoskali. Oprócz zastosowań, które funkcjonują już dzisiaj w życiu praktycznym, istnieje wiele badań i testów prowadzonych w przełomowych (jeśli nie wciąż w fazie eksperymentalnej) nanotechnologiach, takich jak nanoboty lub nanoasemblery które budują i naprawiają materię atom po atomie. Jak podkreśla Feynman, zasady fizyki nie przeczą rozwojowi takiej przyszłości i tylko musimy dobrze patrzeć na naszą własną biologię, by ujrzeć wzorce funkcjonujące już w skomplikowanej nanomaszynerii życia.

Rewolucja Robotyki: Sztuczna inteligencja
“Trudno jest myśleć o jakichkolwiek problemach, których superinteligencja nie mogłaby  albo rozwiązać albo przynajmniej pomóc nam rozwiązywać. Choroby, ubóstwo, niszczenie środowiska, niepotrzebne cierpienia wszelkiego rodzaju: Są rzeczy, które superinteligencja wyposażona w zaawansowaną nanotechnologię byłyby w stanie wyeliminować “- Ray Kurzweil, „Singularity Is Near”.

Nazwa tej rewolucji może być trochę myląca. Kurzweil twierdzi, że w robotyce zawarte jest pojęcie sztucznej inteligencji, ale to właśnie sama inteligencja, jest tym czynnikiem który ma największe znaczenie. Uznając czynniki ryzyka twierdzi on, że rewolucja sztucznej inteligencji stanowi najgłębszą przemianę jaką cywilizacja ludzka doświadczy w całej historii, ponieważ rewolucja ta charakteryzuje się możliwością replikacji ludzkiej inteligencji, „najważniejszego i najpotężniejszego atrybutu ludzkiej cywilizacji”. Jesteśmy już dobrze w dobie “wąskiej sztucznej inteligencji – AI”, która została zaprogramowana, do zrobienia kilku określonych,  specyficznych zadań, ale to tylko zapowiedź tego co nadchodzi. Silne AI będzie tak wszechstronne jak człowiek, w rozwiązywaniu problemów. Według Kurzweil’a, sztuczna inteligencja, działająca na poziomie ludzkiej będzie w stanie prześcignąć ludzi ze względu na kilka unikalnych aspektów maszyn:

• “Maszyny mogą połączyć swój potencjał w sposób nieosiągalny dla ludzi”
• “Maszyny posiadają dokładną pamięć i rygorystyczne wspomnienia.”
• „Maszyny mogą konsekwentnie wykonywać zadania na szczytowym poziomie i łączyć szczytowe umiejętności.”

Sztuczna inteligencja Dziś
Większość z nas korzysta z jakiejś formy wąskiej AI regularnie – jak Siri i Google Now, a coraz częściej, Watson. Inne formy wąskim AI to programy takie jak:

• oprogramowanie rozpoznawania mowy i obrazu,
• oprogramowanie do rozpoznawania wzorca broni autonomicznych,
• oprogramowanie wykorzystywane do wykrywania oszustw w transakcjach finansowych
• oprogramowanie oparte o metody uczenia statystycznego.

Kolejnym krokiem w kierunku silnej sztucznej inteligencji będą maszyny, które uczą się samoistnie bez programowania lub podawania informacji przez ludzi. Proces ten określa się jako „Deep learning” (głębokie uczenie się). Potężny nowy tryb uczenia maszynowego, który obecnie przeżywa gwałtowny wzrost badań i zastosowań.

Dlaczego to tak ważne?
Kurzweil nazywa genetykę, nanotechnologię i robotykę, zespoloną rewolucją, ponieważ będziemy odczuwali ich skutki jednocześnie z momentem osiągnięcia dojrzałości każdej z nich. Te i inne technologie prawdopodobnie zbiegną się ze sobą i wpłyną na nasze życie w sposób trudny do przewidzenia. Kurzweil ostrzega, że każda technologia może przynieść wiele dobrego lub złego, tak jak to ma miejsce w przypadku wszystkich wielkich technologii. Stopień, w jakim jesteśmy w stanie wykorzystać ich siłę, aby poprawić życie będzie zależał od rozmów, które obecnie prowadzimy i działań, które dziś podejmujemy. “GNR zapewni środki w celu przezwyciężenia odwiecznych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, ale może także wzmocnić destrukcyjne ideologie” twierdzi Kurzweil. “Nie mamy innego wyboru, jak tylko wzmocnić naszą ochronę, podczas zastosowania tych technologii, tak by przejść to przyspieszenie z naszymi ludzkimi wartościami, mimo braku jeszcze konsensusu jakimi te wartości być powinny” Im więcej będziemy przewidywać i omawiać te trzy potężne rewolucje technologiczne, tym lepiej możemy poprowadzić ich rozwój w kierunku wyników, które przyniosą więcej dobrego niż złego.

wg. Sveta McShane
Jason Dorrier
Singularity Hub

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *