Menu Close

Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje DNA?

Począwszy od kosmyków włosów, niedopałków papierosów czy gumy do  żucia, ludzie rozrzucają niefrasobliwie przez cały czas komórki swojego ciała w przestrzeni  publicznej. Te fizyczne pozostałości naszego życia i aktywności zawierają jednakże  zaskakujące ilości informacji, w tym nasz unikalny kod DNA. Ponieważ DNA może zawiera całą informację o osobie która je beztrosko lub przypadkowo pozostawiła, więc dostęp do niej nieuprawnionej osoby zagrozić może bezpieczeństwu i prywatności ludzi, stwierdziła na interaktywnym festiwalu na South by Southwest (SXSW) Heather Dewey-Hagborg. “Unikalna  informacja, która czyni z nas indywidualność  – jak budowa naszego ciała i składające się na nie komórki – są naszą odpowiedzialnością,” powiedziała DNA-1 Dewey-Hagborg, artystka i programista w School of Art  Institute  of Chicago. Dewey-Hagborg zaczęła badać, jak wiele można dowiedzieć się o osobie z pojedynczego kosmyka włosów. “Zaczęłam od pobierania próbek w przestrzeni publicznej na sposób kryminalistyczny, monitoringu ulic i miejsc publicznych Nowego Jorku,” opowiada Dewey Hagborg. Zebrane pozostałości po ludziach dostarczone zostały do „Genspace” (organizacji naukowo-badawczej  non-profit  zajmującej się m.in. propagowaniem bezpieczeństwa biotechnologicznego), w Nowym Jorku. Do analizy DNA w celu zidentyfikowania cech osobowych zebranego materiału genetycznego, użyto komputerowego modelu przewidywania twarzy ludzi na podstawie kodu DNA oraz druku 3D, do stworzenia fizycznego modelu tych twarzy. Seria powstałych masek była częścią  wystawy  o nazwie “Stranger Visions”. Akurat w tym konkretnym przypadku, nie ma sposobu  weryfikacji podobieństwa produktu końcowego czyli określenia do jakiego stopnia wykreowane z materiału genetycznego twarze pasują do ludzi, którzy pozostawili swoje najbardziej intymne i unikalne ślady genetyczne w pozornie anonimowych resztkach. Dewey-Hagborg twierdzi, że informacja genetyczna musi być ściśle chroniona. “Nie zostawiłbyś do czytania przez byle kogo swoich danych medycznych w metrze” powiedziała. “Jeśli wchodzimy tę erę masowego nadzoru biologicznego, potrzebujemy również instrumentów do ochrony naszej prywatności”, powiedziała, a zwykli obywatele, którzy chcą chronić swoją prywatność muszą posiadać możliwość zabezpieczenia swoich najbardziej intymnych danych osobowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *