Menu Close

Apokalipsa Jana – a “System Nadzoru 666” – wielkanocne okazje

Apokalipsa Jana 13: 16,17,18
I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawej ręce albo na czole, tak że nikt nie może kupić lub sprzedać, kto nie ma znamienia: imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum niech przeliczy liczbę Bestii, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Nie ma bardziej wzbudzającego dreszcze rozdziału w całej Biblii niż 13 Rozdział Apokalipsy Jana. Rozdział ten opisuje dojście do władzy demonicznego dyktatora świata, o charakterze podobnym do Adolfa Hitlera. Nazywany jest Bestią, ale lepiej znany jest jako Antychryst. Używa systemu finansowego świata, aby kontrolować ludzi, bowiem nikt nie może kupować ani sprzedawać, o ile nie posiada znaku z numerem systemu. Opis tego znajduje się w Apokalipsie Jana 13,16,17 a imię jego jest 666.

Wydaje się, że każdy wie o znaczeniu numeru 666, nawet osoby o niewielkiej wiedzy na temat Biblii – jest to bowiem liczba diabła, a wers ten jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych wersetów Biblii. Przez wieki, wypełnienie się tych wersetów pozostawało tajemnicą, a tajemniczy Znak uważany był za tatuaż. Jednak tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, system handlowy będzie w stanie, w którym nikt nie będzie mógł kupić lub sprzedać czegokolwiek bez wspomnianego w Apokalipsie Znaku. Jednak zrozumienie tych wersetów, wraz z ewentualnym ich symbolicznym wypełnieniem tak naprawdę znalazło się w centrum uwagi dopiero w ciągu ostatnich 25 lat. W okresie tym zaszły dramatyczne zmiany technologiczne, które wywarły wpływ w skali światowej zarówno na sferę rządową jak i sektor prywatny.

Posiadana technologia w niedalekiej przyszłości, a może nawet już obecnie jest w stanie monitorować wszystkie, lub prawie wszystkie transakcje handlowe. Sercem systemu jest komputer i digitalizacja wszystkich informacji. Cały świat zmierza ku systemowi całkowitej komputeryzacji za pośrednictwem satelitów i elektroniki. Nadchodzi dzień w którym technologicznie możliwym będzie monitoring wszystkich transakcji kupna i sprzedaży. Komputery i system gospodarczy świata tworzą z niewiarygodną prędkością warunki, w których Objawienie 13: 16-18 może być spełnione. Wkrótce nie będzie można nic kupić lub sprzedać bez angażowania w transakcję komputera. Jak ma to przebiegać? Prorok Daniel przepowiedział, że w okresie nadchodzącego końca, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa nastąpi ogromny wzrost wiedzy.

Wiedza – zwłaszcza w zakresie technologii komputerowych eksplodowała. Kilkuletnia technologia komputerowa  jest już praktycznie przestarzała, a możliwość monitorowania i przechowywania ogromnych ilości informacji na temat ludzi, z możliwością natychmiastowego do niej dostępu dla wszystkich szczebli władzy już jest praktycznie dostępna. Społeczeństwo osiągnęło punkt w którym skomputeryzowana została wszelka informacja.

Eksplozja wiedzy i technologii komputerowych doprowadziła do prawie bezgotówkowego społeczeństwa. Zdecydowany procent transakcji elektronicznych przeprowadzany jest już dziś, podczas gdy zmniejsza się korzystanie z gotówki i czeków. Niektóre banki zaczynają nawet likwidować operacje gotówkowe. Wiele artykułów jest obecnie tak drogich, że fizycznie niemożliwym czy nieopłacalnym staje się zapłata za nie gotówką. Korzystanie z kart kredytowych lub debetowych jest zdecydowanie najczęstszym narzędziem. Z karty kredytowej korzystać można praktycznie w każdym miejscu na świecie. Stała się uniwersalnym instrumentem finansowym na prawie całym globie. Instrument ten uważany jest za tak pewny przy obecnym stanie zaawansowania technologicznego i gospodarki, że można  dokonać zakupu w obcym kraju i obcej walucie – zakup ten jest natychmiast rejestrowany na koncie posiadacza karty, a środki wycofane. Cały świat zmierza w kierunku tego systemu, a jedynym sposobem jego uniknięcia byłby powrót do handlu wymiennego – co jest obecnie całkowicie nierealne.

Możliwości technologiczne obsługi bezgotówkowego systemu gospodarczego na całym świecie posiada całkiem znaczący procent świata. Eliminacja gotówki jest tym co jest potrzebne, by całkowicie wprowadzić system. Obecny światowy kryzys gospodarczy i upadek niektórych walut i gospodarek wskazuje, że rozwój gospodarki bezgotówkowej na całym świecie jest możliwy, nawet z całym jej negatywnym balastem. Wraz z rozwojem społeczeństwa bezgotówkowego rozwija się uniwersalny system numeracji. Ameryka ma numer ubezpieczenia społecznego SSN (u nas PESEL), który jest używany do prawie wszystkiego. Numer ten jest wymagany do otwarcia każdego rodzaju rachunku bankowego lub dokonania transakcji finansowych. Jest potrzebny do prawa jazdy, uzyskania opieki medycznej i praktycznie wszystkich kontaktów z instytucjami rządowymi. Numer ten jest wspólnym mianownikiem, pozwalającym różnym szczeblom administracji, oraz biznesu na łączenie komputerowych informacji o osobie i stał się kluczowym i powszechnym w społeczeństwie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę czy też nie, to jesteśmy identyfikowani właśnie na podstawie tego numeru. Spróbujmy kontaktów z instytucjami rządowymi lub aplikujmy o pracę czy otwarcie rachunku bankowego bez niego, a skazani jesteśmy z góry na niepowodzenie. Możliwości zastosowania numeru identyfikacyjnego są bezgraniczne. Jest to uniwersalny system numeracji i jest bardzo możliwym, że w przyszłości monitoring wszystkich transakcji kupna i sprzedaży odbywał się będzie właśnie poprzez system numeracji, która zawierał będzie w sobie w jakiś sposób SSN – PESEL. Wówczas wszystkie transakcje handlowe byłyby powiązane z komputerami rządowymi właśnie poprzez ten numer i rząd mógłby bezproblemowo zezwalać lub blokować transakcje. Technologia tego rodzaju jest już w zasadzie dostępna i w stosunkowo krótkim czasie system ten może zostać uruchomiony. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie są w zasadzie gotowe wraz z technologiami transmisji danych poprzez światłowody, Internet i satelity. Potrzebna jest jedynie dyrektywa by to wdrożyć.

Przestępczość i terroryzm jako czynnik rozwoju “systemu nadzoru 666”
Zbrodnia oraz terroryzm są głównymi czynnikami w implementacji tego systemu, a przestępczość białych kołnierzyków jest kluczem do łączenia wielu niezależnych instrumentów rządowych. W celu zwalczania jej, planowana jest integracja komputerów rządowych dająca całkiem nową jakość informacyjną. To co opracowano, to sieć komputerowa do walki z przestępczością, a ponadto ogromna baza danych identyfikujących zagrożenia terroryzmem. Obejmują one monitoring podróży, telefonów czy transakcji finansowych. Wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości i terroryzmu podejmowane są z użyciem szerokiej światowej sieci komputerowej. Sieć ta będzie sercem nadchodzącego systemu nadzoru. Wraz z postępem technologii, coraz więcej informacji osobowych będzie sporządzana i centralnie magazynowana. Na ironię zakrawa fakt, że przestępstwem jest samo tworzenie serca tego systemu. Z jednej strony, ludzie są inspirowani przez zło do aktów terroryzmu, a z drugiej strony zło wykorzystuje te czynności, aby utworzyć “system nadzoru 666” Bez rozwoju przestępczości i terroryzmu system ten nie miałby racji bytu i możliwości tak szybkiego wdrażania. Wersety biblijne wspominają znamię na prawej ręce jako znacznik systemu numeracji pozwalający na dokonanie transakcji kupna lub sprzedaży. Technologia do realizacji tego jest już prawie gotowa. To, co już opracowano jest małym układem, umieszczonym bezpośrednio pod skórą. Chip ten jest wielkości ziarna ryżu. Pobudzony odpowiednim sygnałem odpowiada emisją sygnału odczytywanego przez odpowiednie skanery. Technologia ta umożliwia już obecnie osobom z wszczepionym chipem w ręce zastosowanie go jako karty kredytowej, klucza do drzwi lub włączania komputerów. W Meksyku, urzędnicy rządowi korzystają z tego typu układów bezpieczeństwa w celu uzyskania dostępu do określonych miejsc lub plików komputerowych. Potrzebny jest do tego chip sparowany z odpowiednim unikalnym kodem! Bardzo podobny układ stosowany jest od lat w celu identyfikacji zwierząt domowych i gospodarskich. Jego funkcja została udoskonalona na zwierzętach, a obecnie technologia jest prawie w miejscu, w którym może on być stosowany u ludzi w praktycznie wszystkich rodzajach zastosowań. Sam pomysł zastosowania tego byłby radykalny jeszcze  20 lat temu, ale dziś technologia oraz świadomość społeczna są w miejscu, umożliwiającym uaktywnienie go na masową skalę. Wspomniane w Biblii słowo “Znak”, sugeruje jednak, że znak ten jest wygrawerowany lub wyryty. Może stanowić rodzaj znaczka, czy tatuażu. Chip pod skórą nie pasuje jednak do tego opisu,  jak i zastosowana w nim technologia również odbiega od opisu. Podobno jednak jest obecnie dopracowywana technologia, umieszczania na skórze przy pomocy stempla – na zasadzie podobnej do tatuażu – układu elektronicznego. W przyszłości takie stemplowanie skóry umożliwi wysyłanie i odbieranie informacji. To znamię czy inaczej elektroniczny tatuaż będą widoczne dla wszystkich. Na pewno nie będzie to jednak ukryty pod skórą chip. Być może ogromny wzrost popularności tatuaży jest zwiastunem tego, co nadchodzi. Jeszcze kilka lat temu mało kto miał tatuaż. Obecnie posiada go bardzo duży procent populacji. Czy możliwym jest, by ten wzrost popularności tatuaży przygotowywał nas do przyjęcia “Znaku Bestii”? Wydaje się, że w najbliższej przyszłości technologia osiągnie punkt, w którym wszystkie operacje handlowe znajdą się pod kontrolą, a pozostałe informacje zintegrowane zostaną w systemie komputerowym, który określić można jako “systemu nadzoru 666”. System ten obejmie takie źródła informacji jak paszporty, GPS, UPC (Universal Product Code), RFID (identyfikacja radiowa), biometria, kamery bezpieczeństwa, telefony komórkowe, smartfony itp. Monitorowane będą wszystkie ruchy i informacje osobowe oraz wykorzystanie Internetu. Dane medyczne jak i inne informacje finansowe również będą wprowadzone do systemu nadzoru. Kontrola odbywała się będzie na podstawie przepisów o  ochronie środowiska, systemie bankowym, ochronie zdrowia itp. Regulujący to akt prawny będzie gwarantował rządowi znacznie większą kontrolę nad życiem ludzi, a zaawansowana technologia będzie stosowana do implementacji szczegółów prawnych. System jest już w grze. Aby go sfinalizować wystarczy zintegrować poszczególne podsystemy  i zastosować procedury kontrolne. Nie istnieje możliwość uniknięcia pośrednictwa systemu lub ukrycia się przed nim, a sprawi to właśnie wspomniana zaawansowana technologia. Kontrola procesów kupna i sprzedaży jest tu tylko wierzchołkiem góry lodowej nadchodzącego systemu nadzoru. Wszystkie technologie informacyjne, które są obecnie stosowane lub właśnie nadchodzą zostaną wykorzystane do stworzenia tego systemu. To będzie ostateczna “pułapka na  myszy.” Cuda elektroniczne z  którymi żyjemy i ułatwiają nam życie, zostaną włączone i wykorzystane przez państwa typu faszystowskiego dla uzyskania pełnej kontroli społeczeństwa. To co jest obecnie potrzebne do pełnej realizacji systemu, to jakiś kataklizm światowy, czy kryzys ekonomiczny, kreujący atmosferę jedności świata w obliczu nadchodzącego, która przyczyni się do desperackiego kroku akceptacji systemu kontrolnego przez masy ludzi pod pretekstem zwiększenia ich własnego bezpieczeństwa. Świat jest obecnie na skraju takiego kryzysu. Istnieje wiele krajów czy liderów finansowych wzywających w mniej lub bardziej zawoalowany sposób do Nowego Porządku Świata opartego o jeden system gospodarczy i polityczny świata. Globalne załamanie gospodarcze wykreować może z chaosu który nastąpi, sytuację mogącą ukształtować Nowy Porządek Świata praktycznie w ciągu jednaj nocy. Dodanie do niestabilności światowej gospodarki, wojny na Bliskim Wschodzie, czy kryzysu imigracyjnego w Europie spowoduje globalne zaniepokojenie i zwiastować będzie upadek  kruchej gospodarki światowej.
Jest wysoce prawdopodobnym, że pełzająca wojna na Bliskim Wschodzie spowoduje odwołanie do uderzeń nuklearnych. Biblia uznaje, że całe narody arabskie znikną z powierzchni ziemi, a w niektórych przypadkach tereny po nich pozostałe staną się niezdatne do zamieszkania. Państwami bezpośrednio zaangażowanymi mają być Egipt, Jordania, Syria, Liban, cześć Palestyny, Irak i Arabia Saudyjska. Jest wysoce prawdopodobnym, że również inne kraje takie jak Stany Zjednoczone również będą w ten konflikt zaangażowane. Jego skutkiem będą miliony zabitych oraz dziesiątki milionów uchodźców. Nadejdzie Nowy Porządek Świata. Wykorzystane zostaną ku temu  wszystkie dostępne zaawansowane technologie potrzebne do stworzenia rządu światowego i nowego systemu gospodarczo-społecznego. Systemem tym zarządzał będzie człowiek. Biblia określa go jako „Antychrysta”, „Bestię” lub “Człowieka Grzechu”. To on będzie miał odpowiedź na ludzki strach i to on wdroży “system nadzoru 666” przejmując niemal pełną kontrolę nad życiem ludzi. „Bestia” podobna ma być Hitlerowi czy Stalinowi w skali globalnej i wykorzystywać będzie wszystkie dostępne możliwości nauki i technologii do kontroli ludzi oraz zwalczania opozycji. Większość tyranów przeszłości działało w podobny sposób i wykorzystywało podobne mechanizmy socjotechniczne. Według Biblii, przyszły „Antychryst” będzie opierał się na tych wzorach. Ci którzy odrzucili Boga i Jezusa, będą figurowali w tym systemie jako dowód sądu bożego, bowiem to Szatan jest rzeczywistym twórcą systemu, aczkolwiek to umysły naukowców i szerokiego wachlarza innych ludzi, pozwoliły na zbudowanie tej ostatecznej pułapki usidlającej masy ludzi. Technologia dla realizacji tego celu jest już gotowa. Jedynym co jest obecnie potrzebne to kryzys tworzący warunki dla realizacji potrzeby tego fałszywego bezpieczeństwa ludzi gotowych do jego bezwarunkowej akceptacji.  Eksplozja technologiczna, której obecnie doświadczamy jest końcową grą w tym procesie i stworzy idealną pułapkę dla każdego, kto odrzuca Biblię i zbawienie jakie Bóg ofiaruje przez Jezusa Chrystusa. Nadejście Bestii będzie inne niż Hitlera lub Stalina w tym, że wymagał będzie oddawania czci. Będzie zarówno liderem politycznym jak i religijnym. „System nadzoru 666” wykorzystany zostanie  w ramach jego systemu religijnego. Biblia zawsze kojarzy Znak Bestii z obrazem  Bestii. W Księdze Objawienia są one wymieniane razem jako część systemu kultu. Ten znajduje się w Apokalisie Jana  13: 14-18; 14: 9-11; 15: 2; 16: 2; 19:20; i 20: 4.

Apokalipsa Jana 16:
I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy , bolesny, wystąpił na ludziach co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.

Wydaje się, że człowiek z pomocą technologii dąży do stworzenia rodzaju cyborga – stworzenia, które będzie dokładnym obrazem Bestii. Gdy proces ten zostanie zakończony i będzie w pełni aktywny, Bestia wymagać będzie kultu jego i jego obrazu. Domeny polityczne, gospodarcze i religijne połączone zostaną w jeden system kierowany przez człowieka. Technologia, która teraz nas otacza będzie wykorzystywana do tworzenia zarówno obrazu Bestii jak i systemu nadzoru. Jest to koniec gry, mimo że większość ludzi jeszcze nie dostrzega w jakim kierunku ten cały proces zmierza. Biblia jednakże wyjaśnia kierunek, w którym zmierza technologia. Badając powiązania między obrazem Bestii i jego Znakiem, wydaje się, że otrzymanie go będzie inicjacją do systemu religijnego kultu. Znak będzie widoczną pieczęcią,  że osoba jest członkiem systemu antychrysta i jego obrazu. Biblia stwierdza, że znak znajdował się będzie na prawej ręce lub czole. Możliwe, że znak na czole będzie zarezerwowany dla wysokich rangą urzędników systemu, podczas gdy umiejscowienie go na ręce będzie dla przeciętnego człowieka. Otrzymanie znaku umożliwi funkcjonowanie i życie w systemie 666. Nikt nie da się nabrać na nieświadome przystąpienie do systemu 666, ale będzie w pełni świadomy, że system ten odrzuca Jezusa Chrystusa dla Zbawienia. Znak będzie nie tylko niezbędny do zakupu lub sprzedaży, lecz będzie inicjacją do systemu religijnego kultu. Będzie to zupełnie jasne dla wszystkich, którzy jej dostąpią. Biblia mówi bardzo jasno, gdy dana osoba otrzyma Znak Bestii i jest inicjowana w systemie 666, będzie potępiona na wieki bez nadziei na ucieczkę z niego. W najsilniejszym z możliwych sformułowań, Biblia ostrzega, że każdy, kto otrzyma znak jest na zawsze oddzielony od Boga w miejscu dosłownie zwanym piekłem, ale być może jednak jest tu również ludzki tego aspekt. Być może ludzie którzy otrzymają Znak sami siebie potępią.

Apokalipsa Jana 14: 9-11
A inny trzeci anioł przyszedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: „Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić zapalczywości Boga, przygotowane, nie rozcieńczone  w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką w obecności świętych aniołów i wobec Baranka.  A dym ich katuszy na wieki wieków unosi się w górę. I nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, czciciele Bestii i jej obrazu  i każdy kto bierze znamię jej imienia.
Osobliwość

Stan pełnej integracji i połączenia interfejsów człowieka i maszyny naukowcy określają mianem Singularity – Osobliwość. Wiele aspektów i funkcji mózgu ludzkiego zostało już ujawnionych i zdigitalizowanych. Zidentyfikowano podobno również dokładną lokalizację decyzji moralnych i świadomości duchowej wraz z każdym innym aspektem ludzkiego myślenia i emocji. Naukowcy prawdopodobnie wkrótce będą w stanie wymazać myśli w mózgu i wpływać na decyzje moralne. Obecnie manipulowanie umysłem odbywa się poprzez implanty komputerowe w mózgu. W niedalekiej przyszłości, postęp technologiczny umożliwi przeprowadzanie większości manipulacji z zewnętrz. Możliwe, że z otrzymaniem Znaku Bestii, wiązać się będzie również zmiana procesu myślenia. Lokalizacja w mózgu sektorów podejmowania decyzji lub kultu zostanie zmodyfikowana w taki sposób, że niemożliwym będzie ewentualna późniejsza jej zmiana. Przyjmując Znak, osoba będzie na zawsze skazana na czczenie Bestii i jej obrazu, a tym samym jest potępiona na zawsze. Zaawansowana technologia to koniec gry. Użyta zostanie do ujęcia społeczeństwa w „system nadzoru 666” bez możliwości zmiany decyzji.
Biblia wspomina dwa znaki. Jeden odrzuca Boga i prowadzi do systemu, który jest pełen buntu wobec Niego. Znak ten prowadzi bezpośrednio do wiecznego potępienia. Drugi zaś jest dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Są oni naznaczeni imieniem Boga i żyć będą wiecznie. Tak więc jeden znak określa wieczną śmierć i potępienie, drugi zaś prowadzi do życia wiecznego i zbawienia.

Apokalipsa Jana 14:11
A dym ich katuszy na wieki wieków unosi się w górę. I nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, czciciele Bestii i jej obrazu  i każdy kto bierze znamię jej imienia.

Apokalipsa Jana 3:12
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem co z nieba zstępuje od mego Boga i moje nowe imię.

czytaj też: „Nowy Wspaniały Świat” po koronawirusie? – Nowe Technologie Projekty Specjalne (spectechinfo.com)

wg. John McTernan’s Insights

2 Comments

  1. Vin

    No to teraz juz wiadomo, jaki kryzys byl im potrzebny. System dopina sie na ostatni guzik. Boze, miej nas w swojej opiece.

  2. Pingback:„Nowy Wspaniały Świat” po koronawirusie? – Nowe Technologie Projekty Specjalne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *