Menu Close

Technologia a kontrola ewolucji

Na przestrzeni kilku miliardów lat, różnorodność życia na Ziemi rozwijała się przez proces doboru naturalnego. Następnie – nie tak dawno temu (relatywnie), ewoluowała ludzka inteligencja. Po raz pierwszy jeden gatunek, homo sapiens, może świadomie kontrolować swoje przeznaczenie na tej planecie.
Ludzie kształtują środowisko oraz życie innych gatunków od tysięcy lat. Wkrótce będziemy w stanie w pełni kontrolować również własną biologię przekraczając nasze naturalne ograniczenia. Według robotyka i autora Daniela Wilsona, “Obecny wykres ewolucji człowieka jest przede wszystkim prostą, ale czynimy postępy technologiczne zmienne w czasie i już obecnie można wykreślić krzywą rozwoju technologicznego idącą bardzo stromo w górę. W pewnym punkcie obie krzywe –  rozwoju technologicznego i ewolucji – zaczynają się przecinać ze sobą. Dzieje się to właśnie teraz. Inżynieria genetyczna i neurotechnologia są przykładami dziedzin kształtujących ludzką ewolucję. Przejęcie nad nią kontroli oznacza, że to co było kiedyś powolnym procesem losowym, będzie teraz rosło w tempie wykładniczym. Wkrótce będziemy mogli wyobrazić sobie, jakim gatunkiem chcemy być, a potem urzeczywistnić naszą wizję. Tylko jak?

Od ewolucji biologicznej do cyfrowej. Postępy w dziedzinie nauki i technologii pozwolą nam kontrolować najbardziej fundamentalną siłę biologii. Odkrycie i rozwój narzędzi edycji genu CRIPSR/Cas9 wstrząsnęło światem nauki poprzez możliwości edycji genomu. W ubiegłym roku genetycy z Chin wykorzystali je do modyfikacji DNA embrionów. Proces ten daleki był od doskonałości. Tylko 28 z 86 początkowych zarodków było z powodzeniem modyfikowanych, a i tak niewielka ich liczba zawierała jedynie zamierzony materiał genetyczny. Jednak potencjał jest ogromny. CRISPR/Cas9, umożliwia modyfikację genomu dowolnego żywego organizmu. Podczas gdy bitwy prawne ws. narzędzia edycji genomu toczą się dalej, to wiele z przyszłych zastosowań już przewiduje potencjalne zastosowania inżynierii genetycznej, m.in. w zapobieganiu chorobom genetycznym, eliminacji komarów rozprzestrzeniających malarię, lub zachowaniu różnorodności biologicznej środowiska. Poprzez kontrolowanie języka genetycznego życia, możemy bezpośrednio kontrolować naturę na naszą korzyść. To już się dzieje. Tylko w ubiegłym roku, edycja genu po raz pierwszy uratowała dziewczynę umierającą na białaczkę, podkreślając tym samym potencjał inżynierii genetycznej w pomocy medycznej. Równolegle obserwujemy gwałtowny wzrost sekwencjonowania DNA i tworzenia dużych danych analitycznych narzędzi informatycznych, które będą dalej katalizować powstanie inżynierii genetycznej. Według Artura Georges z Uniwersytetu w Canberze, “Nowe urządzenia, które mogą przynieść terabajty informacji genetycznej pozwolą na sekwencjonowanie całych DNA w czasie krótszym niż tydzień za ok. 1000 USD. Teoretycznie – informacje te mogą być wykorzystane do prognozowania raka czy innych chorób na lata przed ich rzeczywistym ujawnieniem się i rozwojem.” Ponadto ludzie ewoluują od systemów biologicznych w kierunku bardziej skomplikowanych systemów bio-technologicznych. Poza inżynierią genetyczną, wiele form powstających obecnie neurotechnologii pozwala na zmienianie naszych mózgów, a co za tym idzie naszych zdolności umysłowych, poprzez połączenie ich z technologią. Postępy w stosowaniu tego typu protez już obecnie potwierdzają zastosowania takich technologii i pozwalają niektórym ludziom pokonać granice biologiczne. Inżynierowie z całego świata rozwijają protetykę, która może wykonywać złożone zadania, a wiele ich wersji kontrolowanych jest wyłącznie przez umysł pacjenta. Widzimy również rozwój technologii protetycznej, która pozwala użytkownikom poczuć  sztuczne kończyny poprzez doprowadzanie ich systemów sensorycznych do mózgu. Jest wiele obszarów poprawy ich funkcjonalności poprzez redukcję zakresu kosztów ogólnych jak i rozwoju technologii, a eksperci są optymistyczni w sprawie systemu połączenia technologii z biologią. Pozostaje pytanie, jeśli sterowanie naszą biologią może być stosowane do leczenia przypadków medycznych, to dlaczego nie zastosować go do wzmocnienia inne cech, takich jak zdolności fizyczne i umysłowe? Protetyka będzie w stanie zrobić znacznie więcej niż tylko zastąpienie utraconych części ciała spowodowanych urazem lub chorobą. Według Andy Miah, dyrektora Creative Futures Institute, będą one rozszerzać granice tego, co ludzie uważają za normalne. W dalekiej przyszłości powstanie zapewne wiele radykalnych implementacji modyfikujących naszą biologię. Jeśli zakwestionujemy to co dzisiaj niemożliwe, to ujrzymy powstawanie nowych płci, dzieci z genami wielu rodziców i zupełnie nowy język naszego DNA. Niektórzy wyobrażają sobie przyszły świat jako ten w którym tworzyć będziemy genomy podobnie do tworzenia dzieł sztuki. Fizyk Freeman Dyson wyraził powszechnie znaną już opinię: “W przyszłości, nowa generacja artystów będzie pisała genomy tak płynnie, jak Blake i Byron pisali wiersze.”

Obosieczny miecz Podobnie jak każda inna technologia, przyszłość takich narzędzi biologicznych i technologicznych zależy od sposobu korzystania z nich. Ewolucja od dawna jest ślepym procesem, prowadzonym na zasadzie nacisku środowiska i przypadkowych mutacji genetycznych. Nigdy więcej. Po raz pierwszy w historii naszej planety, jeden gatunek – właśnie nasz – ma moc zaplanowania w jakim kierunku chcemy zmierzać –  i urzeczywistnienia tego.

 

Raya Bidshahri
Singularity Hub

2 Comments

  1. Kubalańca Bogumiła

    Tak wspaniale się zapowiada,ale pamiętajmy ,że za smugą światła zawsze posuwa się smuga cienia/Majowie/.
    Czy ludzkość okaże się na tyle odpowiedzialna,by iść za światłem?Mam wątpliwości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *