Menu Close

Sztuczna Inteligencja (AI) w wydaniu Microsoft

Microsoft robi coraz większe postępy w tworzeniu sztucznej inteligencji (AI) o możliwościach równych lub przewyższających ludzkie zdolności.
Firma współpracuje z liderami różnych dziedzin nauki i techniki na rzecz demokratyzacji sztucznej inteligencji, wnosząc wkład, który przynieść ma korzyści całej ludzkości.

W 1991 roku założyciel Microsoftu Bill Gates powołał
specjalistyczne ramię badawcze firmy trafnie nazwane Microsoft Research, które miało spełniać wizję Gatesa; komputerów  widzących, słyszących i rozumiejących ludzi. Teraz, po latach pracy najlepszych i najbystrzejszych umysłów, wizja ta staje się rzeczywistością.
Microsoft Research stał się jednym z najwybitniejszych laboratoriów rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Algorytmy postrzegania komputerowego w których jest pionierem, osiągnęły znaczny sukces. „W kilku testach branżowych, nasze algorytmy komputerowego rozpoznawania obrazu znacznie przewyższyły konkurencyjne projekty przemysłowe, a nawet zdolności ludzkie”, stwierdził Harry Shum z Grupy Badawczej Sztucznej Inteligencji Microsoftu .

Przyszłość Komputeryzacji
Zmiany w rozpoznawaniu obrazu pozwalają na tworzenie AI, która widzi, słyszy i rozumie lepiej niż kiedykolwiek. Programy Microsoft  obejmują Poznawcze Usługi Microsoft (Microsoft Cognitive Services), które zasilają Uber, czy algorytm tłumaczenia Skype, który funkcjonuje w dziewięciu językach oraz Microsoft Translator wyposażony w inteligentne funkcje języka i rozpoznawania mowy pozwalający na symultaniczne tłumaczenia między grupami mówiącymi kilkoma językami.

Gdy komputery zaczną mówić to każdy człowiek będzie mógł się z nimi komunikować.
Wizja przyszłości Microsoftu obejmuje także sztuczną inteligencję dostępną dla wszystkich. “Zawsze dążyliśmy do demokratyzacji technologii,” powiedział Shum. “Dzięki AI, zrobimy to na dwa sposoby – poprzez zaszczepienie jej w produktach takich jak Office 365 oraz tworząc platformę, na której inni będą mogli budować i wdrażać innowacje”. Współpraca w zakresie Open AI wyraźnie to potwierdza.
Inne technologie sztucznej inteligencji będące nadal w ciągłym rozwoju obejmują nowego Zo Chatbota, urządzenia Cortana SDK oraz Skills Kit i całą masę inteligentnych narzędzi, które są nadal w ciągłym rozwoju. Microsoft aktywnie bada i wchodzi w przyszłość komputeryzacji  “Będziemy przesuwać granice i nadal się uczyć” stwierdził Shum “Będziemy dzielić się wiedzą z przemysłem i społeczeństwem tak, by zdemokratyzować  AI i przyspieszyć jej rozwój z korzyścią dla całej ludzkości.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *