Menu Close

Synteza ludzkiego genomu

W 1990 r. Departament Energii (DOE) i National Institutes of Health (NIH) nawiązały współpracę z międzynarodowymi agencjami, aby uporządkować wszystkie 3 miliardy par zasad w ludzkim genomie. Rezultatem tego wspólnego przedsięwzięcia stało się to, co znamy jako Human Genome Project (HGP). Jego celem było zidentyfikowanie potężnych narzędzi badawczych, które mogą doprowadzić do lepszego zrozumienia, diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom.
Cały wysiłek poddano analizie etycznej, prawnej i społecznej w trakcie jego opracowywania, a uzyskane dane szybko udostępniono w Internecie.
Projekt Human Genome uczynił ze Stanów Zjednoczonych światowego lidera w dziedzinie biotechnologii i podsycił globalną rewolucję w dziedzinie innowacji. Został ukończony dwa lata wcześniej (i w ramach budżetu) w 2003 r. Od tego czasu odkryto ponad 1800 genów chorób, opracowano ponad 2000 genetycznych testów diagnostycznych, a co najmniej 350 produktów opartych na biotechnologii jest w fazie próbnej lub
już wykorzystywane – wszystkie z nich są bezpośrednio połączone z HGP.
W lipcu 2015 r. Grupa naukowców ogłosiła swoje plany dotyczące syntezy drożdżowego genomu. Projekt ten m
iał być ukończony do końca 2017 r. Jednocześnie naukowcy uznali, że następnym logicznym rozszerzeniem będzie HGP wersja 2.0: napisanie ludzkiego genomu.

W maju 2016 roku na Harvardzie spotkało się ponad stu naukowców, liderów biznesu i prawników, aby omówić tworzenie ludzkiego genomu z chemicznie syntetyzowanego DNA. Nieobecni byli członkowie prasy, która została wykluczona z tego wydarzenia. Rezultatem był Human Genome Project-Write (GP-Write), który został oficjalnie ogłoszony publicznie w czerwcu 2016 r. Wraz z zespołem projektowym kierowanym przez genetyka Harvard George Church i genetyka NYU School of Medicine Jefa Boeke’a.

Ostatecznym celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego, w pełni zsyntetyzowanego ludzkiego genomu o wielkości trzech miliardów par zasad w żywej komórce. Prognozowany koszt projektu to 1 miliard dolarów. Projekt ma być ukończony w ciągu dziesięciu lat.

Aplikacje i ryzyka
Głównym celem GP-Write jest ułatwienie pisania dłuższych pasm kodu genetycznego poprzez ulepszenie technologii syntezy. Obecnie DNA tworzy się w dwóch etapach: najpierw jest zaprojektowany i przekształcony w szablon za pomocą oprogramowania, które odwzorowuje układ pasma; następnie maszyny w laboratorium syntezują i łączą pasmo za pomocą szablonu. Proces ten jest powolny i ogranicza naukowców do krótkich łańcuchów. Jeśli nowy projekt się powiedzie, naukowcy będą mogli pisać i tworzyć długie pasma w ciągu kilku godzin.
Praktyczne zastosowania, które naukowcy mają nadzieję, że pojawią się dzięki zapisowi GP mogą znacznie poprawić ludzkie zdrowie i długowieczność poprzez:

  • Wzrost przeszczepianych narządów ludzkich,

  • Stworzenie żywych linii komórkowych do testów farmaceutycznych,

  • Stworzenie linii komórkowych o zmodyfikowanej odporności na wiele wirusów, odporności na raka itp.

  • Zmniejszenie kosztów edycji genów za pomocą CRISPR lub zastąpienie edycji genu, gdy tworzenie oryginalnego DNA jest prostsze niż radykalna edycja,

  • Opracowanie skuteczniejszych, mniej kosztownych i bezpieczniejszych metod terapeutycznych i medycyny precyzyjnej,

  • Komercyjny rozwój nowych technologii genomicznych do analizy, montażu, projektowania, testowania i syntezy


Poza wszystkimi praktycznymi korzyściami, projekt umożliwi rozwój technologiczny, który doprowadzi do większej innowacyjności i obniżenia kosztów. Jednak projekt już przeszedł pewien etyczny
wstrząs. Wielu było wstrząśniętych odmową wstępu dla prasy na spotkanie (chociaż organizatorzy stwierdzili, że ma to chronić przyszłą publikację). Również widmo praw patentowych i własności genów ludzkich związane jest tą technologią.

Poważniejsze jest jednak to, że zdolność do syntezy kompletu ludzkich chromosomów może umożliwić tworzenie dzieci bez biologicznych rodziców.

Otwartym pozostawało pytanie w jaki sposób naukowcy będą “testowali”, czy ich syntetyczny genom lub program / kod zakończył się sukcesem., tworząc człowieka i pozwalając mu dojrzeć. Ile miałby lat gdyby gdyby  go likwidowano, o ile miałoby to miejsce? Problemy te pozostają niejasne, a ich konsekwencje etyczne nadal pozostają dyskusyjne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *