Menu Close

Superczłowiek Technologiczny sondaż naszych nadziei i obaw

Większość Amerykanów martwi się osiągnięciami naukowymi mającymi na celu zwiększenie naturalnych zdolności ludzi –  tak wynika z badania Pew Research Center. W sondażu, opublikowanym w dniu 26 lipca badacze
wzięli pod uwagę opinie respondentów o trzech nowych technologiach medycznych:

  1. Edycja genów, w celu zmniejszenia ryzyka chorób dziecięcych,
  2. Implanty chipowe do mózgu, w celu poprawy jego efektywności,
  3. Syntetyczna krew, w celu poprawy wyników sportowych.

Wprawdzie technologie te nie są dostępne jeszcze w tej chwili, ale niektórzy badacze zmierzają w kierunku urzeczywistnienia tych osiągnięć tak szybko, że może to nastąpić lada dzień. Badaniem objęto reprezentatywną próbę ok. 4700 dorosłych Amerykanów. Ponadto Pew miał spotkania z sześcioma małymi grupami  tematycznymi  –  w sumie 47 osób w celu omówienia technologii i ich potencjalnych skutków, a także poznania opinii ludzi – głębiej niż mogłoby być zbadane podczas ankietowania.

Edycja genomu Edycja genomu stała się popularna w mediach w związku z opracowaniem techniki zwanej CRISPR, który pozwala naukowcom łatwo wprowadzać zmiany w DNA. Technologia ta nie została jeszcze użyta w badaniach na żywych ludziach, ale już teraz wielu naukowców twierdzi, że zmiana DNA ludzkiego jest nieetyczna. W sondażu, 68 procent dorosłych Amerykanów stwierdziło, że byli “umiarkowanie zmartwieni” lub “bardzo zaniepokojeni” możliwościami użycia edycji genów ludzkiego embrionu, by zmniejszyć ryzyko zachorowania dziecka na pewne choroby w późniejszym wieku. Mniej niż połowa stwierdziła, że byli “umiarkowanie entuzjastyczni” lub “bardzo entuzjastyczni” na wiadomość o możliwości użycia edycji genomu do tego celu. Jednak, gdy uczestnikom badania zadano pytanie szczegółowe czy zgodzą się, by naukowcy zastosowali edycję genomu w celu zmniejszenia ryzyka choroby ich własnego dziecka, 48 procent dorosłych powiedziało, że “prawdopodobnie” lub “zdecydowanie” zechcą, a 50 procent dorosłych stwierdziło, że nie chcą tego dla własnego dziecka. 2 proc. uznało, że nie wie.

Chipy mózgowe Zgodnie z Pew, implanty mózgowe, zwane także neuroprotetycznymi, są dostępne już dla pacjentów z pewnymi chorobami neurologicznymi, takimi jak np. choroba Parkinsona. W sondażu Pew zapytał respondentów, co myślą o wszczepieniu do mózgu implantów, które można wykorzystać u ludzi bez konkretnej potrzeby medycznej. Przeciwnie, celem implantu byłaby poprawa zdolności danej osoby do koncentracji i szybkości przetwarzania informacji. 69 proc. Amerykanów było „umiarkowanie” lub „bardzo zaniepokojonych” chipami w mózgu, które znacząco poprawiają zdolności poznawcze, a tylko około jedna trzecia (34 proc.) badanych dorosłych wyrażała  “umiarkowany” lub “wyraźny entuzjazm” odnośnie do tej technologii. Wielu Amerykanów uważa, że byłyby one poszerzeniem przepaści między bogatymi i biednymi. W sondażu, 73 proc. respondentów stwierdziło, że chipy mózgowe początkowo będą dostępne tylko dla bogatych, co doprowadzi do wzrostu nierówności społecznych.

Syntetyczna krew Zgodnie z Pew  “syntetyczna krew” jest obecnie rozwijana w celu złagodzenia niedoboru naturalnej. Jednakże, możliwe jest stworzenie syntetycznego typu krwi, która może zwiększać wydolność osób poprzez dostarczanie więcej tlenu niż może to zrobić naturalna ludzka krew. Jednak 63 procent respondentów stwierdziło, że byliby „umiarkowanie” lub „bardzo zaniepokojeni” jeśli syntetyczną krew wykorzystano by do poprawy sprawności fizycznej ludzi. Z drugiej strony 36 procent, poinformowało, że byłyby one „umiarkowanie” lub „bardzo entuzjastycznie” nastawione do tego rodzaju możliwości. Stopień, w jakim udoskonalenia poprawiałyby zdolności człowieka odegrały rolę w jaki sposób ludzie je postrzegali. Na przykład w kwestii, syntetycznej krwi, 47 procent respondentów stwierdziło, że uznają, że technologia jest “właściwa”, jeśli krew da ludziom zdolność do działania na poziomie “równym własnym zdolnościom szczytowym”. Jeśli jednak poprawa była “znacznie przewyższająca możliwości człowieka znane do tej pory”, to tylko 28 procent uznało tę technologię jako właściwą.

Pew Research Center  – sondaż został przeprowadzony przez Internet i pocztę elektroniczną między 2 marca a 28 marca 2016 r.

Wg. Sara G. Millera,
26 lipca 2016
Live Science

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *