Menu Close

PARC – Nowy wymiar łączności

System Stałego  Rozpoznania lotniczego i Łączności PARC (Persistent Aerial  Reconnaissance and Communications) zaprojektowany został w celu  zapewnienia trwałych możliwościniezawodnej łączności na dużą odległość. PARC wykorzystuje w tym celu opatentowany przez CyPhy Works system mikrowłókien i „dostarcza tym samym ekstremalnej wytrzymałości, zwiększonych możliwości operacyjnych i znacznie mniejszego niż dotychczas zaangażowania logistycznego”. Pojazd PARC lata sam, więc nie jest wymagane intensywne szkolenie użytkowników którzy podczas kontroli lotu mogą skoncentrować się na dostarczanych danych, a nie obsłudze samego systemu. PARC składa się z naziemnej stacji kontroli GCS (Ground Control Station) i skonstruowanego specjalnie do tego celu czterowirnikowego pojazdu powietrznego VTOL (Vertical Take Off and Landing). Pojazd wyposażony jest w stabilizowaną żyroskopowo EO/IR (Electro Optical Infra Red) kamerę. Oprócz systemu kamer posiada dodatkową możliwość przenoszenia urządzeń komunikacyjnych. Jeśli więc  wymagana jest dodatkowa ładowność, to kamera  może zostać zdemontowana. Pojazd pracuje do wysokości  1000 metrów npm lub do gęstości powietrza typowej dla 11.000 stóp (3352m). Możliwość lotu na takiej wysokości umożliwia prowadzenie łączności radiowej na bardzo dalekich dystansach, jak i zwiększa  również znacznie zasięg wizualny. Zasilanie oraz komunikację ethernetową  pomiędzy stacją kontroli GCS, a pojazdem PARC zapewnia system mikrowłókien. Ponieważ tworzą one bezpośrednie połączenie komunikacyjne więc stanowią bezpieczny i niezawodny sposób kontroli pojazdu oraz przesyłania danych. PARC zapewnia również wysoką jakość i pełne oraz nieprzerwane odświeżanie przekazywanego obrazu jak i niezakłócony przekaz video w rozdzielczości HD któremu nie dorównuje jakość transmisji zapewnianej  przez małe lub mikro UAS.
PARC akceptuje zasilanie z różnych źródeł prądu stałego i przemiennego czyniąc  system opłacalnym dla wielu zastosowań, a ponieważ  jest zasilany z ziemi,  to czas trwania lotu nie ogranicza się do żywotności baterii. W przypadku przerwaniadopływu prądu lub utraty kontroli pojazd PARC ma na pokładzie zapasową baterię, która pozwala na bezpieczny i samodzielny powrót do miejsca startu. 
PARC współpracuje z istniejącymi systemami bezzałogowymi,  czujnikami  i siecią dowodzenia pola bitwy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *