Menu Close

Maska

Maska z tkaniny może ograniczyć rozprzestrzenianie COVID-19, ale jest właściwy sposób i zły sposób noszenia.

Używane nieprawidłowo, takie maski mogą narazić nas jak i innych na ryzyko. Pamiętaj: Maski są tylko dodatkiem, a nie zamiennikiem – dla takich środków ostrożności, jak unikanie kontaktu z innymi ludźmi i pobyt w domu.

Najlepszym sposobem ochrony przed COVID-19 jest społeczne zdystansowanie się, częste mycie rąk i opuszczanie domu tylko celem zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Koronawirus rozprzestrzenia się przez unoszące się w powietrzu kropelki, które mogą podróżować do 2 metrów, a nawet dalej w przypadku kaszlu lub kichania.

“Wiele wirusów układu oddechowego, włącznie z COVID-19 infekują poprzez drogi oddechowe, nos, jamę ustną czy oczy. Kropelki mogą przetrwać około 72 godzin na różnorodnych powierzchniach, więc po dotknięciu zanieczyszczonej powierzchni nadal można przenieść wirus na twarz“, mówią specjaliści od chorób zakaźnych.

Maski tkaniny działają najlepiej w blokowaniu naszych zarazków, a nie w ochronie przed zewnętrznym zagrożeniem. Maski powinny być wykonane z tkanin o wysokiej gęstości włókien.

Po nałożeniu maski, nie należy jej dotykać.

Po dotknięciu części tkaniny maski, trzeba uważać się za „zanieczyszczonego” i umyć natychmiast ręce. Jeśli koniecznie trzeba ją poprawić dotykajmy tylko za gumki lub tylne części.

Maska powinna zakrywać nos i usta. Winna przylegać do twarzy, ale nie może dotykać ust.

Jeśli maska dotyka ust, to nasyca tkaninę kropelkami, które mają tym samym bezpośredni kontakt z ustami.

Możliwa jest również odwrotna sytuacja, w której kropelki zgromadzone na tkaninie mogą rozprzestrzeniać się poprzez maskę na innych.

Po noszeniu maski z tkaniny w miejscach publicznych, należy zachować ostrożność podczas jej zdejmowania i natychmiast umyć w gorącej wodzie.

Najlepiej jest usunąć za sznurki i umieścić bezpośrednio w myjce, a następnie umyć ręce. Mycie w gorącej wodzie jest konieczne dla zabicia zarazków. Inną opcją jest umieszczenie jej w zamkniętym pojemniku i utrzymywanie przez co najmniej 72 godziny, to jest przez czas, który jak pokazują badania, po którym wirus zasadniczo ginie.

Posiadanie kilku masek z tkaniny oznacza, że zawsze będziemy mieć do dyspozycji dostępną czystą.

Nawet jeśli posiadamy maski, należy pozostać w domu i z dala od innych, jeśli jesteśmy chorzy.

Maska z tkaniny zatrzymuje wirusa znajdującego się w dużych kropelkach, ale jeśli chory dotyka maski na której są one obecne, to cała ta ochrona jest bezużyteczna. Noszenie masek z tkaniny nie jest panaceum na pandemię COVID-19.

Żaden z krajów, które obecnie wydają się mieć COVID-19 pod kontrolą nie używał maski z tkaniny jako jedynego środka ochronnego. Chiny zastosowały np. bardzo surowe środki izolacji, a w Korei Południowej dobrowolne zdystansowanie społeczne i szeroko zakrojone testy były istotnymi działaniami prewencyjnymi.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *