Menu Close

Czy będziemy żyć wiecznie już w 2029 ?

Szef Google’a futurysta Ray Kurzweil sądzi, że moglibyśmy zacząć żyć wiecznie już w 2029

Raymond Kurzweil, jeden z szefów Google’a, wynalazca i futurysta, jest jednym z największych wyznawców teorii zakładającej, że ludzie – z pomocą technologii – będą żyli wiecznie. Jako cezurę wybrał rok 2045, ponieważ według
jego obliczeń “sztuczna inteligencja stworzona do tego roku osiągnie poziom, będący miliard razy bardziej wydajny niż poziom całej ludzkiej inteligencji dzisiaj.”

Kurzweil sądzi również, że jeszcze przed 2045r. rozpoczniemy proces uwalniania się od śmierci. “Wierzę, że ok. 2029r. osiągniemy punkt, gdy technologie medyczne dodawać będą co roku jeden dodatkowy rok życia do średniej jego długości. Nie mam na myśli długości życia bazującej na dacie urodzenia, lecz pozostającą długość życia.” Wiele będzie musiało się zdarzyć w ciągu najbliższych 30 lat, by to urzeczywistnić , ale Kurzweil nie zmienia zdania:

Przewiduje, że w najbliższym czasie dostępne będą nanoroboty, które przejmą zadania naszego układu odpornościowego (rozwiązując problemy np. komórek rakowych, czy zatkanych tętnic) i podłączą nasze mózgi do chmury inteligencji zgromadzonej przez światową wiedzę. Zmiany te przewiduje jako kolejny krok w ewolucji, podobny wykorzystaniu kory czołowej mózgu człowieka, którą nasi przodkowie uruchomili  2 miliony lat temu.

Korzyść według Kurzweila, będzie znacząca. “Będziemy tworzyć głębsze formy komunikacji aniżeli znamy dzisiaj, głębszy sens muzyki, sztuk wizualnych czy nawet zabawnych dowcipów, będziemy inteligentniejsi, bardziej interesujący, mądrzejsi, zabawniejsi, bardziej seksowni, bardziej biegli w wyrażaniu uczuć.” Kurzweil wskazuje na dwa elementy, które wspierają jego futurystyczne projekcje.

Pierwszym z nich jest wskaźnik zaawansowania technologicznego: Jego obecny telefon Android jest o kilka rzędów wielkości mniejszy, bardziej wydajny i mniej kosztowny niż kosztujący 11 milionów dolarów komputer używany w MIT w połowie lat 60-tych. Technologia w miarę upływu czasu zmierza w kierunku miniaturyzacji, zwiększenia wydajności i dostępności finansowej urządzeń.

Drugim elementem są prace naukowe wykonywane w Joslin Diabetes Center w Connecticut, które wykorzystują biotechnologię, by wyłączyć gen receptora insuliny tłuszczu u zwierząt i pozwalające jeść duże ilości żywności bez obawy o cukrzycę lub przyrost wagi.

Poprzez ingerencję w ludzki genom możemy usunąć tysiącletnie – stare geny nie służące obecnie żadnemu celowi i znacznie przedłużyć życie. Przyszłość pokaże jak ułożą się plany, ale Kurzweil uważa, że jego śmierć przed narodzinami tej Singularity (ang. osobliwości) będzie z jego strony porażką, przyjął więc ścisłą dietę z nadzieją na „dotarcie” do 2045 i życie wieczne.

wg. Brandt Ranj
Apr. 20, 2016
Biznes Insider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *