Menu Close

Aplikacja na smartfony do wykrywania raka?

Naukowcy z Washington State University pracują nad platformą technologiczną, która może wykorzystywać smartfony do diagnostyki nowotworów. Pracując w warunkach laboratoryjnych z odczynnikami o wysokiej czystości, byli w stanie
wykryć marker raka interleukina-6 (IL-6) z dokładnością 99%.
Oczywiście wyniki w tej dziedzinie osiągnięte zostały w warunkach laboratoryjnych – w niemal idealnych warunkach pracy. Podstawy koncepcji są jednak solidne. Sama instalacja składa się z rodzaju manipulatora oraz podświetlanej płyty mikropryzmatycznej ELISA ze zbiorem 96 tablicowych drobnych pojemników oraz wydrukowanego w 3D uchwytu zawierającego smartfon z aparatem fotograficznym. Diagnosta pobiera próbki od pacjenta, umieszcza  je na płytce testowej i włącza podświetlanie. Światło podświetla próbki w płytce ELISA i przechodzi przez pryzmat  do aparatu fotograficznego smartfona – który operator używa do analizy koloru światła poszczególnych punktów na płytce ELISA . Określone kolory jakie się pojawiają są wynikiem testu ELISA.

Całość opiera się na założeniu, że IL-6 – “ściśle związane” z nowotworami płuc, wątroby, piersi i skóry – jest białkiem, które ludzki organizm produkuje w odpowiedzi na zagrożenie w systemie immunologicznym; stymuluje komórki B, do zwiększonej produkcji przeciwciał, które (kiedy system pracuje poprawnie) oznaczane są jako komórki obce, przeznaczone do zniszczenia i usunięcia. Każdy człowiek powinien mieć trochę IL-6 krążącego w krwiobiegu. U pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jest ich jednak bardzo dużo. Jest jednak pewne zastrzeżenie, IL-6 jest również związany z depresją i zaburzeniami  nastroju, więc nie można diagnozować z całą pewnością raka u pacjenta z dużą ilością IL-6.  Ale po badaniu krwi pacjenta można wnioskować na podstawie zwiększonej ilości IL-6 ,  że “prawdopodobnie spełnione są warunki aktywacji obrony immunologicznej i powinno się zrobić bardziej szczegółowe badania.” Dla pacjentów, którzy przychodzą z obawami że ich objawy mogą być rakiem, znacznym komfortem psychicznym  byłoby tu skrócenie oczekiwania na wyniki badań i traktowanie ich po prostu jako rutynowy dodatek do wizyty w gabinecie lekarskim. Reakcje przeciwciał są szybkie, więc i testy immunologiczne byłyby również stosunkowo szybkie.
Ten typ testu nie jest ograniczony tylko do diagnozowania raka. Posiada on możliwości określenia z dużą pewnością, czy dana substancja jest obecna lub nieobecna w próbce, stąd diagnostyka układu odpornościowego w teście ELISA może być wykorzystana również do czegoś innego, np. określanie alergii lub HIV. Aby przetestować białko, trzeba mieć przeciwciała lub coś innego, co reaguje z tym białkiem. Umieszcza się więc przeciwciała w teście ELISA, dodaje próbkę płynu fizjologicznego pacjenta i odczytuje długość fal świetlnych. O ile posiadamy odpowiednie wyposażenie i jednorazowe akcesoria, to jesteśmy w posiadaniu niemal natychmiastowego narzędzia diagnostycznego. Nauka jest solidna, ale dużo zależy od technicznej realizacji, za która stoi skuteczne zaplecze techniczno-produkcyjne.  Ponieważ urządzenie zbudowane zostało z żarówek mag-lite jako podświetlenia, a obiektyw iPhone’a był wystarczający, aby ostrzyć na światło pryzmatu więc i sprzęt popularnej klasy jest wystarczający, aby uzyskać konkretne wyniki.
Ponadto, jest to kolejny krok w kierunku rzeczywistego medycznego trikordera – rodem ze „StarTrek”. Co można już obecnie w nim znaleźć? Zapewne licznik Geigera, kamery CCD, które widzą w podczerwieni, wiele opcji laserowych, obiektywy, soczewki, projektory, GPS, a teraz jeszcze  spektrometria i analiza testów biologicznych. Wszystko to upakowane w palmtopie nie większym niż mały tablet, który ludzie są  wyraźnie chętni używać. Jest to już dzisiejsza technologia użytkowa. Wyobraźmy sobie, jak uniwersalne będą trikordery,  gdy rzeczywiście zadomowią się w naszej rzeczywistości.

Wg. Jessica Hall
ExtremeTech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *