Menu Close

July 2016

Przemysłowy Internet

Świat będzie na bieżąco aktualizowany gdy wszystkie urządzenia zostaną wzajemnie połączone. Pewnego dnia w przyszłości, będziemy patrzeć wstecz ze zdumieniem, że nasze fizyczne obiekty i urządzenia…