Menu Close

Jak wykładniczy postęp technologiczny zmieni nasz świat

Obecny wykładniczy rozwój technologiczny wywiera wpływ nie tylko na gwałtowne zmiany w przemyśle. Może tworzyć nowe gatunki biologiczne, zmieniać  i przekształcać ludzkość i to już w ciągu najbliższych 30 lat. Zmierzamy do transformacji ludzkości,
kolejnego kroku ewolucyjnego w to, co nazywamy “Meta-inteligencją”. W przyszłość, w której wszyscy jesteśmy ściśle powiązani mózg z mózgiem za pomocą współdzielonych w chmurze myśli,  wiedzy i działań. Jakie są siły napędowe tego etapu ewolucyjnego, historyczny wzór, który chcemy powtórzyć i jego implikacje? Wprawdzie wydaje się, że temat ten jest jeszcze daleko od nas, lecz zaangażowane w tej grze siły są ogromne, a implikacje rozległe. Zanurkujmy w to:

Szybkie podsumowanie: ewolucja życia na Ziemi w 4 etapach

Około 4,6 miliarda lat temu powstał nasz Układ Słoneczny, Słońce i Ziemia.

Krok 1: 3,5 miliarda lat temu powstały pierwsze proste formy życia, zwane prokariontami. Były bardzo prostymi, mikroskopijnymi komórkami jednokomórkowymi, w zasadzie torebką cytoplazmy z pływającym DNA. Nie miały ani wyraźnego jądra ani wyspecjalizowanych organelli.

Krok 2: W okresie ok. 2,5 miliarda lat temu, kolejny etap ewolucji stworzył to, co nazywamy “eukariontami”. Nie tylko odziedziczyły one zdolność do ruchu ameboidalnego i fagocytozy, lecz znacznie je udoskonaliły. Głównym jednak “wynalazkiem” była reorganizacja materiału genetycznego. Komórka eukariontyczna zawiera wielokrotnie więcej materiału genetycznego niż prokariontyczna, dzięki czemu jest w stanie produkować więcej typów białek i ma potencjalnie nieograniczone możliwości regulacji. Materiał genetyczny występuje tu w postaci wielu skupionych w jądrze chromosomów. Są to liniowe fragmenty DNA związanego z licznymi białkami, które chronią go, powielają i precyzyjnie sterują ekspresją. Komórki eukariontyczne posiadają wiele organelli i są formami życia, które wyróżniają się włączeniem biologicznej “technologii” do siebie. Technologia umożliwiająca im manipulowanie energią (poprzez mitochondria) i informacją (poprzez chromosomy) stała się o wiele bardziej efektywna.

Krok 3: 1,5 miliarda lat temu te wczesne eukarionty zaczęły współpracować i stworzyły pierwsze “życie wielokomórkowe“. Jako ludzie jesteśmy jego żywym przykładem (człowiek jest życiem wielokomórkowym składającym się z ok. 10 bilionów komórek).

Krok 4: Ostatni krok w naszym przeglądzie, miał miejsce około 400 milionów lat temu, kiedy pływające organizmy wyszły z oceanów na brzeg, a życie ewoluowało z wodnego na lądowe.

Etapy ewolucji człowieka: 

Dzisiaj, w szybkim, przyspieszonym tempie, jakieś 100 milionów razy szybciej niż kroki opisane powyżej, przeżywamy podobną ewolucję. W następnym jej etapie odchodzimy już od ewolucji poprzez dobór naturalny (darwinizm) w kierunku ewolucji poprzez inteligentny wybór kierunku.

Analogie dla nas:

Etap 1: Pojedynczy ludzie stanowią analogię do prokariontów. Jesteśmy pojedynczym życiem, w którym każda jego forma jest niezależna od innych, konkurująca i czasami współpracująca.
Etap 2: Podobnie jak eukarionty które powstały poprzez absorbcję „technologii”, tak i ludzie wprowadzą technologię do naszych ciał i mózgów, co pozwoli nam na znacznie bardziej efektywne wykorzystanie energii i informacji za pośrednictwem BCI (ang. Brain Computer Interface) czyli interfejsu mózg komputer.
Etap 3: Wyposażeni w BCI oraz AI (sztuczną inteligencję) ludzie będą masowo łączyć się z sobą i miliardami jednostek AI (komputerów) za pośrednictwem chmury – analogicznie do pierwszych wielokomórkowych form życia ok. 1,5 miliarda lat temu. Takie masowe wzajemne powiązania doprowadzą do powstania nowej globalnej świadomości i nowego organizmu, nazywającego się Meta-Inteligencją.
Etap 4: W końcu ludzkość przezwycięży studnię grawitacyjną przekształcając się w gatunek multiplanetarny. Nasza podróż w Kosmos na Księżyc, Marsa, planetoidy czy poza Układ Słoneczny, reprezentuje współczesną analogię do drogi jaką formy życia przebyły wychodząc z oceanu na ląd ok. 400 milionów lat temu.

Cztery Siły Napędzające Ewolucję i Transformację Ludzkości

Cztery główne siły napędowe które prowadzą ludzkość ku transformacji w Meta-inteligencję:

 1. Okablowanie naszej planety
 2. Pojawienie się interfejsu komputerowo-mózgowego
 3. Powstanie AI
 4. Pokonanie granic kosmosu

Spójrzmy na to:

1.Okablowanie naszej planety:

Dzisiaj jest już 2,9 mld osób online. W ciągu najbliższych sześciu do ośmiu lat liczba ta ma wzrosnąć do prawie 8 miliardów, a każda osoba na tej planecie będzie miała dostęp do połączenia megabitowego na sekundę lub jeszcze szybciej. Okablowanie ma miejsce poprzez rozmieszczenie 5G w terenie, a także poprzez sieci rozmieszczane przez Facebook, Google, Qualcomm, Samsung, Virgin, SpaceX i wiele innych. W ciągu najbliższej dekady każdy człowiek będzie miał dostęp do światowej informacji za pośrednictwem łączności szerokopasmowej, oraz ogromnej mocy obliczeniowej w chmurze.

2.Interfejs mózgowo-komputerowy:
Wiele laboratoriów i przedsiębiorców pracuje nad stworzeniem trwałych, szerokopasmowych połączeń między światem cyfrowym a ludzką korą mózgową. Ray Kurzweil przewiduje, że do połowy lat trzydziestych XXI wieku zobaczymy połączenie człowiek – chmura, a to  przecież zaledwie ok. 18  lat od dnia dzisiejszego. Przedsiębiorcy, tacy jak Bryan Johnson (i jego firma Kernel), wydają setki milionów dolarów na realizację tej wizji. Końcowe aspekty  połączenia neokorteksu (kora nowa)  z chmurą są dwojakie: po pierwsze, będzie możliwość zwiększania pojemności pamięci i / lub funkcji poznawczej mózgu miliony razy; po drugie, poprzez globalną strukturę sieci, będzie możliwość łączenia mózgu z mózgiem innych osób, a także z AI, podobnie jak nasze telefony komórkowe łączą się z serwerami, zegarkami, samochodami i wszystkimi innymi urządzeniami połączonymi przez Internet Rzeczy.

3.Sztuczna inteligencja / ludzka inteligencja:
Następnym, a być może najbardziej znaczącym czynnikiem jest aktualny etap rewolucji AI. Sztuczna inteligencja, zasilana „głębokim uczeniem” (ang. Deep Lerning) i finansowana przez firmy, takie jak Google, Facebook, IBM, Samsung i Alibaba, będzie nadal przyspieszała, prowadząc do przełomu. Skumulowana “inteligencja” (zarówno sztuczna, jak i ludzka) jest jedynym największym czynnikiem sukcesu zarówno dla firm, jak i dla narodów. Z tego powodu, obok pojawiającego się „wyścigu zbrojeń” w kategorii AI , wkrótce zobaczymy wyścig skoncentrowany na zwiększeniu ogólnej ludzkiej inteligencji. Niezależnie od wyzwań, jakie niesie tworzenie interfejsu komputerowo-mózgowego (np. projektowanie długookresowych biokompatybilnych czujników lub nanobotów, które łączyć się będą z neokorteksem ), problemy te szybko zostaną rozwiązane w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci, ponieważ narzędzia które dostarczy nam AI posiadać będą rosnącą możliwość rozwiązywania problemów. Jest to rodzaj wykładniczego wzrostu na szczycie krzywej wykładniczej technologii. Zwiększona inteligencja daje narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z siecią łączności, a tym samym tworzenia jeszcze większej inteligencji.

4.Otwarcie Przestrzeni Kosmicznej:
Warto zauważyć, że rasa ludzka jest na krawędzi stania się wieloplanetarnym gatunkiem. Tysiące lat później, niezależnie od tego, w jakim kierunku się rozwiniemy, spojrzymy na te nadchodzące kilkadziesiąt lat jak na moment, w którym ludzkość opuściła nieodwracalnie Ziemię. Dziś miliardy dolarów są inwestowane prywatnie w komercyjny przemysł kosmiczny. Wysiłki prowadzone przez SpaceX skierowane są ku Marsowi, podczas gdy wysiłki Blue Origin nakierowane są na zabranie ludzkości z powrotem na Księżyc, a plany Planetary Resources, mają na celu odblokowanie blisko nieskończonych zasobów planetoid.

Konkluzja
Szybkość ewolucji człowieka wzrasta wraz z przejściem od powolnego i przypadkowego procesu “darwinowskiego doboru naturalnego” do hiper-przyspieszonego i precyzyjnie ukierunkowanego okresu “ewolucji przez inteligentny kierunek”. Za pomocą technik edytowania genów takich jak CRISPR-Cas9 dostajemy jeszcze jedno narzędzie, które może przyspieszyć ewolucję człowieka dokonaną naszą własną ręką. Najważniejsze jest to, że zmiana nadchodzi, szybciej niż było to kiedykolwiek możliwe. Wszyscy liderzy, przedsiębiorcy i rodzice ponoszą ogromną odpowiedzialność za inspirowanie i kierowanie przemianą ludzkości. To, co zrobimy w ciągu najbliższych 30 lat – mosty, które zbudujemy dla przyszłości  – wpłynie na tysiąclecia rozwoju ludzkości. Naprawdę żyjemy w najbardziej ekscytującym czasie, jaki kiedykolwiek doświadczyliśmy w ludzkiej historii.

 

wg. SingularityHub

2 Comments

 1. Megi

  Zauważam, że w moim środowisku ludzie stają się mniej inteligentni, ale bardzo dążą do wzajemnej integracji… głównie przez intetnet, na przykład na fb. Poddają się zbiorowej lub medialnej ocenie otrzymywanych informacji, nie mając własnego, przemyślanego zdania.
  Czy to objaw ewolucji człowieka?

 2. Megi

  Zauważam, że w moim środowisku ludzie stają się mniej inteligentni, ale bardzo dążą do wzajemnej integracji… głównie przez internet, na przykład na fb. Poddają się zbiorowej lub medialnej ocenie otrzymywanych informacji, nie mając własnego, przemyślanego zdania.
  Czy to objaw ewolucji człowieka?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *