Menu Close

Dyskretne harce z … cudzym komputerem #5 – Puk.. puk.. Kto tam?

Klasyczne, dobrze ekranowane pomieszczenie nie gwarantuje pełnej ochrony wycieku danych. Wprawdzie dla emisji elektromagnetycznej stalowa klatka Faraday’a  nadal jest nieprzepuszczalna, ale nie odnosi się to do techniki ultradźwiękowej. W tym przypadku urządzenia szpiegowskie nadawcze i odbiorcze   umieszczone są wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczenia. Jedna z jednostek jest umieszczana wewnątrz pomieszczenia niejawnego, podczas gdy druga znajduje się gdzieś w dyskretnym miejscu na zewnątrz. Szybkość przesyłania danych w metalu dla ultradźwięków dochodzi do 12 MB /s. System może nie posiadać zasilania, bowiem energia do tego potrzebna jest przekazywana wraz z danymi.

Przeciwdziałanie: Generalnie nawet jeśli posiada się dobrze ekranowane pomieszczenia  to i tak wszystkie zainstalowane tam  urządzenia powinny być drobiazgowo kontrolowane przez specjalistyczne firmy. Świadomość i wiedza na temat nowoczesnych technik inwigilacji (co najmniej “nowoczesnych” – według standardów publicznych), mogą zapewnić do pewnego stopnia pozostawanie danych w stanie nienaruszonym. Jednak szczegółowe rozwiązania w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa danych winny być okresowo weryfikowane i kontrolowane oraz ściśle  powiązane z bezpieczeństwem  oprogramowania.

Źródło: Kaspersky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *