Menu Close

Czy COVID-19 jest syntetycznym wirusem?

Ucieczka?

Biorąc pod uwagę słabe wyniki Chin w zarządzaniu bezpieczeństwem w laboratoriach prawdopodobnym jest, że wirus wyciekł z obiektu badawczego, stwierdził ekspert zdrowia publicznego National Taiwan University (NTU) Fang Chi-tai.

Aczkolwiek nie ma całkowitej pewności to jednak prawdopodobnie ludzie zsyntetyzowali COVID-19. Teza ta wymaga jednak dalszych badań dla całkowitego potwierdzenia, stwierdził Fang Chi-tai.

Fang wygłosił oświadczenie podczas seminarium edukacyjnego dotyczącego zapobiegania chorobom, zorganizowanego w NTU przez Tajwańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego.

Stowarzyszenie zaprosiło kilku profesorów i ekspertów zdrowia publicznego do prezentacji na żywo, transmitowanych przez Facebook.

Podczas swojego wystąpienia Fang odniósł się do wielu hipotez podniesionych przez zagranicznych badaczy, w tym do możliwości wycieku wirusa z Wuhan Institute of Virology.

Fang twierdzi, iż słyszał o wielu badaczach z USA i Europy, którzy uważają, że wirus był nierozerwalnie związany ze wspomnianym instytutem. Dodał, że jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ laboratorium posiada 4. poziom bezpieczeństwa biologicznego i zawiera również próbki SARS, Eboli oraz innych wirusów.

Biorąc pod uwagę niedociągnięcia Chin w zakresie bezpieczeństwa laboratoriów i ogólnie niską kulturę laboratoryjną, wysoce prawdopodobnym jest, że wirus wyciekł z obiektu.

Analizy COVID-19 wykazały, że ma on 96-procentowe podobieństwo genetyczne do wirusa nietoperza RaTG13 posiadanego przez instytut, stwierdził Fang.

Aczkolwiek wirusy muszą być co najmniej w 99 procentach podobne aby nazwać je „tym samym”, to jednak różnice te skłaniają naukowców do spekulacji, że COVID-19 jest modyfikacją RaTG13.

Francuski zespół badawczy, który zbadał sekwencję genową COVID-19, odkrył, że ma cztery dodatkowe aminokwasy w odróżnieniu od innych koronawirusów, co ułatwia jego przenoszenie.

Odkrycia te doprowadziły niektórych członków społeczności badawczej do spekulacji na temat planów chińskich naukowców opracowania wirusa trudniejszego do powstrzymania niż SARS.

Jeśli taki był ich zamiar, to wydawać się może, że im się udało, dodał Fang.

Dodał również, że mutacje wirusów, które występują naturalnie, powodują jedynie niewielkie, pojedyncze zmiany i w normalnych warunkach naturalnie zmutowany wirus nie przyjmuje nagle czterech aminokwasów.

Aczkolwiek tak duża mutacja nie jest niemożliwa, to jest jednak wysoce nieprawdopodobna, powiedział.

Stwierdził również, że tylko wewnętrzny przegląd administracyjny w instytucie może wykluczyć, czy wirus został tam wyprodukowany i dodał, że takie dochodzenie wymagałoby dostępu do dokumentacji laboratoryjnej, co jest obecnie mało prawdopodobne.

Określenie źródła koronawirusa ma ważne implikacje dla epidemiologii, powiedział Fang dodając, że jeśli wirus nie występuje w naturze, to prawdopodobnie szybko zostanie całkowicie wyeliminowany.

Fang dodał, że właśnie tym różni się on od form grypy, których nie można łatwo wyeliminować, ponieważ są częścią ekosystemu.

wg. William Hetherington , Taipei Times 23.02.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *