Menu Close

Bezzałogowe mikropojazdy powietrzne – MAV drones (Micro Air Vehicles)

Micro Air Vehicles (bezzałogowe mikropojazdy powietrzne) MAV drony odgrywały będą ważną rolę w przyszłych działaniach wojennych. Pole walki w mieście wymaga odpowiednich narzędzi w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej i zdolności do szybkiego i precyzyjnego działania przy minimalizacji szkód. MAV będą również zintegrowane z przyszłymi warstwowymi systemami wykrywania sił powietrznych, które mogą być uruchamiane z powietrza lub ręcznie w zależności od wymagań misji. hqdefaultNiewielki rozmiar urządzeń pozwala na łatwe ich ukrycie, czy zamaskowanie, a raz wprowadzone w środowisko działania, posiadać będą możliwość pracy w trybie oszczędnego zasilania rozszerzając przez to możliwości misji obserwacyjnej czy rekonesansowej na dni lub tygodnie. Może to jednak wymagać pozyskiwania energii ze źródeł zewnętrznych np. ekologicznych, takich jak światło słoneczne i wiatr lub z infrastruktury miejskiej typu linie energetyczne bądź maszyny wibracyjne. Samoloty bezzałogowe MAV komponowały się będą z otoczeniem i działały w sposób niewykrywalny, wykorzystując technologie mikroczujników i mikroprocesorów do nawigacji i obserwacji celów w tak skomplikowanym terenie, jakim są obszary miejskie. Przed MAV pracującym w środowisku miejskim stoi znacznie więcej wyzwań aniżeli przed znacznie większym UAV.
Trudności powodować tu mogą nawet podmuchy wiatru w spokojny dzień. Jednym ze sposobów na neutralizację tego typu problemów jest czerpanie ze wzorców natury i używanie do latania trzepocących skrzydeł. Sprzężenie zwrotne użyte do ich kontroli z chwilą wykrycia podmuchu wiatru sterować będzie asymetrią trzepotania kompensując odpowiednio ich działanie. Mały rozmiar i wysoka manewrowość locie pozwoli MAV na niezauważalne wejście w obszary niedostępne tradycyjnym środkom nadzoru powietrznego. Dzięki użyciu nowych form nawigacji, takich jak techniki widzenia oparte na tzw. “optic flow” system pozostanie niezawodny tam gdzie tradycyjne metody, takie jak GPS są niedostępne. indeksRoje MAV, wyposażone w mikroczujniki, współpracować będą w kontrolowaniu dużych obszarów. Informacje z nich pozyskiwane będą automatycznie dystrybuowane miedzy poszczególnymi jednostkami, zapewniając rojowi szeroki kąt widzenia obszaru w dużej rozdzielczości i umożliwiając właściwą ocenę sytuacyjną oraz  trafne podejmowanie decyzji. Jednostki roju mogą wykonywać misje lub zadania różniące się od pozostałych. Podczas gdy niektóre z nich mogą być stosowane wyłącznie do rozpoznania wizualnego, inne mogą być użyte do naprowadzania lub znakowanie istotnych miejsc. MAV mogą wykonywać misje bezpośredniego ataku poprzez możliwość wyposażenia ich w chemiczne ładunki obezwładniające, zapalne, a nawet materiały wybuchowe przeznaczone do precyzyjnego uderzenia lub służyć do wykrywania zagrożeń substancjami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi dzięki wyposażeniu ich w odpowiednie czujniki. Informacja o zagrożeniu przekazywana być może  do podmiotów ludzkich lub innych odpowiednich platform bezzałogowych. Podobnie jak ich biologiczna inspiracja MAV nie ograniczają się do latania. Zdolność do unoszenia się, przysiadania, chodzenia i czołgania pozwala MAV jak żadnym innym systemom na wypełnianie misji zwyczajowo określanych jako nudne, brudne czy niebezpieczne. MAV stanie się istotnym elementem w ciągle zmieniającym się środowisku walki i przyczyni się do zapewnienia sukcesu na polu walki przyszłości. Poręczny. Wszechobecny. Zabójczy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *